BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madej Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Stan zatrudnialności studentów I roku studiów dziennych na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 69-82, rys., tab.
Keyword
Kształcenie ekonomistów, Kwalifikacje zawodowe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Planowanie kariery
Education of economists, Professional skills, University graduate employment, Career planning
Abstract
Omówiono wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach dotyczące planowania przyszłości zawodowej studentów oraz sylwetki kandydata na I rok studiów ww. uczelni.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bezrobocie-co robić? Poradnik outplacementu. Raport z realizacji programu. Red. M. Boni, E. Żak-Rosiak. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Suwałki 2002.
  2. Studiuj u najlepszych. Ranking najlepszych uczelni w Polsce - według studentów. "Przekrój" 2004. nr 11/3116 (dodatek).
  3. Sztandar-Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M.: Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy. Raport z badania przeprowadzonego w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy na Zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa 2004. s. 55, 57.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu