BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karcz Kornelia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Specjalność Biznes Międzynarodowy (International Business) - procesy harmonizacji i koordynacji treści programowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 83-92
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Harmonizacja
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Harmonisation
Abstract
Omówiono uwarunkowania i bariery procesu internacjonalizacji kształcenia, a następnie cele, założenia organizacyjno-programowe i profil absolwenta programu International Business. Zaprezentowano także zasady udziału studentów zagranicznych w specjalności magisterskiej Biznes międzynarodowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arpan J., Folks W., Kwok C.: International Business Education in the 1990s: A Global Survey. The American Assembly of Collegiate Schools of Business, St. Luis, MO 1993.
  2. Glaum M., Linker B.: Crossing Borders In International Business Education: German and Polish Students as the European University Viadrina. "Management International Review" 2002. Vol. 42. pp. 327-346.
  3. Ryan M.E., Twibel R.S.: Concerns, Values, Stress, Coping, Health and Educational Outcomes of College Students who Studied Abroad. "International Journal of Intercultural Relations" 2000, No 24, pp. 409-435.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu