BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gatnar Eugeniusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Studia dwustopniowe na kierunku Informatyka i ekonometria
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 125-136, tab.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Standaryzacja procesu kształcenia
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Standardization of the education process
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń związanych z opracowaniem projektu studiów dwustopniowych na kierunku Informatyka i ekonometria, który uwzględnia obecne standardy nauczania (sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r.) w zakresie liczby godzin oraz listy przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kraśniewski A.: Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? MENIS, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu