BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syrkiewicz-Świtała Magdalena (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Klyta Katarzyna (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Title
Możliwości wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych do powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce w opinii mieszkańców powiatu tarnogórskiego
Possibilities of Introducing Private Insurance in the Public Health Care System in Poland in the Opinion of the Inhabitants of Tarnowskie Góry County
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 409-417, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Ubezpieczenia zdrowotne, Ochrona zdrowia, Finanse publiczne
Health care insurance, Health care protection, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Próby reformy polskiego systemu ochrony zdrowia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wprowadzanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wydaje się racjonalnym narzędziem finansowania ochrony zdrowia. Celem pracy było zbadanie opinii mieszkańców powiatu tarnogórskiego odnośnie do szans i zagrożeń wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Badanie przeprowadzono z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki opracowano statystycznie. Określono, że polisę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego posiada co czwarta osoba. Większość respondentów widzi potrzebę reformy systemu ochrony zdrowia, a co czwarta osoba popiera wprowadzenie do powszechnego systemu uzupełniających, dobrowolnych, ubezpieczeń zdrowotnych.(abstrakt oryginalny)

Introduction: The attempts of reforms in the Polish health care system do not give the desired results. Placing private health insurance appears to be an appropriate tool in financing health care system. The aim of the study is to investigate the opinion of residents of Tarnowskie Góry county about opportunities and threats of introduction of voluntary health insurance in Poland. The research tool was independently designed in a questionnaire. Statistical analysis was performed. It has been found out that every fourth person has private health insurance policy. Most respondents see the need for health reform, and every fourth person supports the introduction of supplementary, voluntary health insurance to the general system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Björnberg A., Cebolla Garrofé B., Lindblad S., Euro Health Consumer Index 2008, Health Consumer Powerhouse, Bruksela 2009.
 2. Borda M., Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jako metoda dodatkowego finansowania ochrony zdrowia w krajach europejskich, [w:] W. Sułkowka (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 3. Gechert S., Supplementary Private Health Insurance In Selected Countries, Lessons for EU governments?, CESifo, the International Platform of the Ifo Institute of Economic Research and the Center for Economic Studies of Ludwig-Maximilians University, Wenecja 2009.
 4. Górska A., Jakubik N., Gotowość społeczeństwa do podjęcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, [w:] B. Samoliński (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - DUZ 2006, Scholar, Warszawa 2006.
 5. Magda I., Szczygielski K., Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ernst & Young, Warszawa 2011.
 6. Miśkiewicz M., Polacy chcą płacić za lepsze leczenie, Raport Money.pl. Wrocław, czerwiec 2008.
 7. OECD (2011), Health at a Glance 2011, OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/ health glance-2011-en.
 8. Sobczak A., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Charakterystyka i przegląd międzynarodowy, [w:] A. Sobczak (red.), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2004.
 9. Sowada C., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2003, 1.
 10. Strózik M., Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w krajach Unii Europejskiej, "Zdrowie i Zarządzanie" 2003.
 11. Szczęsny J., Ratuj się, "Menadżer Zdrowia" 2006, 5.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu