BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudała Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, student)
Title
Studencka wizja harmonizacji i koordynacji programu studiów na podstawie badania preferencji studentów w zakresie jakości studiowania na Wydziale Zarządzania
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 167-171, rys.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Harmonizacja
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Harmonisation
Abstract
Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów AE w Katowicach dotyczących preferencji w zakresie jakości kształcenia na uczelni oraz warunków studiowania. Celem badania było stworzenie sylwetki absolwenta, która będzie zharmonizowana i skoordynowana z oczekiwaniami rynku pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu