BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klupś-Orłowska Karolina (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
People's Republic of China as a New Direction for Luxury Goods Brands Producers Based on the Example of Activity of Louis Vuitton Moët Hennessy
Chiny jako nowy kierunek ekspansji producentów dóbr luksusowych na przykładzie działań Louis Vuitton Moët Hennessy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 295, s. 140-149, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region
Keyword
Konsumpcja, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Dobra luksusowe
Consumption, Consumer goods market, Luxury goods
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Celem pracy jest ukazanie niezwykłej ewolucji azjatyckiego, a w szczególności chińskiego, rynku konsumpcyjnego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Z niszowego wschodzącego rynku przeobraził się on w czołowy cel globalnych producentów dóbr luksusowych, dając producentom wyraźne sygnały na temat zmian zachodzących w globalnej ekonomii. Ukazano przebieg zmian w azjatyckim rynku produktów luksusowych (z wyłączeniem rynku japońskiego) na przykładzie ekspansji koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Republiki Ludowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the extraordinary evolution of Asian, and particularly Chinese, consumer market over the last five years. The emerging market niche transformed into a target for leading global luxury goods manufacturers, giving clear signals about changes in the global economy. The paper shows the course of changes in the Asian market of luxury products (with the exception of the Japanese market) on the example of the expansion of the Louis Vuitton Moët Hennessy group with a particular focus on China.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. 2012 China Luxury Study, Bain Point of View, www.bain.com.
 2. Azja i Chiny pokochały LVMH, Puls Biznesu, 4 February 2011, www.pb.pl.
 3. Czarnowski P., Bernard Arnault z LVMH: Dzięki jego bezwzględności luksus wciąż przynosi zyski, Dziennik Gazeta Prawna, 17th February 2012.
 4. D'Arpizio C., Chinese shoppers world's top luxury goods spenders, while China luxury market cools to seven percent growth in 2012, [in:] Luxury Goods Worldwide Market Study, China Edition, Shanghai, December 12, 2012, www.bain.com.
 5. Granot E., Brashear T., From Luxury to Populence: Inconspicuous Consumption, ACR Proceedings, The Marketing of Luxury Goods Conference: An Exploratory Study - Three Conceptual Dimensions; Memphis, vol. 35, Memphis 2007.
 6. Kapferer J.N., Luxury after the crisis: Pro logo or no logo?, European Business Review 2010, www. europeanbusinessreview.com.
 7. Lannes B., Han W., 2012 China Luxury Study, Bain Point of View, December 2012, www.fccihk.com.
 8. Lannes B., Han W., Selling luxury to the Chinese masses, The Wall Street Journal Asia 2010.
 9. LVMH Income Statement, http://www.investing.com/equities/l.v.m.h.-income-statement.
 10. LVMH: The empire of desire. What the world's biggest luxury group will do next, The Economist, Paris, 2nd June 2012.
 11. Stodolak S., Król luksusu, Wprost 2011, no. 51-52/2011 (1506), www.wprost.pl.
 12. Tylko w Chinach - Louis Vuitton bez logo, 31 May 2013, www.luxlux.pl.
 13. Vickers J.S., Renand F., The marketing of luxury goods: An exploratory study - three conceptual dimensions, The Marketing Review 2003, vol. 3, no. 4.
 14. www.lcapitalasia.com/about-l-capital-asia.
 15. www.chiny.pl.
 16. www.lvmh.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu