BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuzek Dagmara K. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Faktoring jako niekonwencjonalne źródło finansowania mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce
Factoring as an Unconventional Source of Financing Activities of Micro and Small Enterprises in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 547-557, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Finanse, Faktoring, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Finance, Factoring, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest kwestii faktoringu jako źródła finansowania działalności mikro- i małych przedsiębiorstw. W sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdują się te przedsiębiorstwa, faktoring zaliczany jest stosunkowo do nowych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Poprawia on sytuację finansową przedsiębiorstw, przede wszystkim jego płynność. W artykule przedstawiono istotę, funkcje i główne rodzaje faktoringu oraz rozwój analizowanego rynku w Polsce z uwzględnieniem barier i szans rozwoju tych usług.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of factoring as a source of financing activities of micro and small enterprises. In the economic conditions the enterprises are, factoring is among relatively new sources of financing economic activities. It improves the financial situation of a company, first of all its financial liquidity. Moreover, factoring improves the structure of financial statement and creates a possibility of risk transfer of debtor insolvency on factor. The article presents the essence, functions and the main kinds of factoring and the development of factoring market in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Atrakcyjne źródło finansowania, "Gazeta Finansowa", 11.06. 2010, baza danych EMIS, www.securities. com.
 2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 3. Dulian A., Factoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, "Bank i Kredyt" nr 1/2005, Warszawa.
 4. Factoring w Polsce 2010: analiza, rynek, perspektywy, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 5. Jakowiecki M., Faktoring zdobywa silną pozycję w branży finansowej, www.bankier.pl.
 6. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 7. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jest coraz bardziej dostępny dla firm, "Gazeta Prawna", 12.05.2011, baza danych EMIS, www.securities.com.
 8. Majczyk K., ABC faktoringu, www.podatki.pl, 22.03.2007.
 9. Matusiak M., Faktoring na topie, "Gazeta Bankowa" nr 44 (992) 29.10.2007.
 10. Matusiak M., Faktoring a kredyt, "Gazeta Bankowa" nr 48 (996) 26.11.2007.
 11. Matusiak M., Na etapie zamówienia, "Gazeta Bankowa" nr 6 (954) 5.02.2007.
 12. Matusiak M., Nowy faktor, "Gazeta Bankowa" nr 9 (957) 26.2.2007.
 13. Matusiak M., Polskiemu rynkowi nie brakuje potencjału, "Gazeta Prawna" 2006, nr 81 (1699).
 14. Mikulska D., Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2010, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 155.
 15. Ostrowska K., Gotówka zaraz po wystawieniu faktur, "Rzeczpospolita", 109/2011.
 16. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 45.
 17. W 2011 r. rynek faktoringu może przekroczyć 80 mld zł, "Gazeta Prawna", 13.01.2011, baza danych EMIS, www.securities.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu