BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabiński Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Realizacja zasady równości opodatkowania czynników wytwórczych w wybranych krajach europejskich
The Implementation of the Principle of Equality in the Taxation of Factors of Production in Selected European Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 558-567, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Podatki, System podatkowy, Kapitał, Praca
Taxes, Tax system, Capital, Labour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje zagadnienia związane wypełnianiem wybranych zasad podatkowych przez systemy podatkowe wybranych krajów w zakresie opodatkowania czynników wytwórczych. W szczególności wypełnianie zasady równości z katalogu zasad sprawiedliwości opodatkowania istotne jest w kontekście obowiązujących teorii wykorzystania czynników wytwórczych w procesie produkcji. Wykazane różnice w obciążeniach podatkowych pracy i kapitału wpływają w bezpośredni sposób na organizację procesów produkcyjnych. Dyskryminacja podatkowa pracy w stosunku do kapitału skutkuje niekorzystnymi zjawiskami związanymi m.in. z bezrobociem. Przywrócenie zasady równości opodatkowania w zakresie opodatkowania czynników wytwórczych wydaje się niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The studies show differences in the taxation of labor and capital. Fiscal burdens help in choosing the preferred modes of production. It significantly reduces the decisions of entrepreneurs and it also has consequences on the economy as a whole. Worse conditions for the use of work may result in the persistent long-term unemployment or proliferation of the informal economy. Particularly large differences in the taxation of labor and capital in the economies of Central and Eastern Europe result a much more difficult operation of companies basing their existence and development on work than on capital. By its nature, work as a production factor is native to micro and small enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Brzeziński B., Wstęp do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.
 3. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 4. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002,
 6. Komar A., Systemy podatkowe krajów wspólnot europejskich, PWE, Warszawa 1989.
 7. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2007.
 8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 10. Sosnowski M., Realizacja zasady sprawiedliwości opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wyd. UE, Wrocław 2012.
 11. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu