BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Grupy producentów trzody chlewnej jako czynnik wspomagający efektywność produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw
Producers Group of Pigs as a Factor Supporting the Production and Economic Efficiency of Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 34-38, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Grupa interesu, Hodowla zwierząt, Gospodarstwa rolne
Agricultural production, Interest group, Animal husbandry, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono podstawowe cele, zasady oraz korzyści organizowania się producentów trzody chlewnej w grupy producenckie. Przedstawiono niektóre korzyści płynące z integracji poziomej producentów rolnych zajmujących się tuczem trzody chlewnej. Podjęto próbę oceny działalności oraz funkcjonowania tychże grup. ponadto zostały przedstawione wyniki produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w zrzeszonych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

Agricultural producers into producer groups enjoys growing popularity in Poland. Producers join forces to increase production efficiency and improve market competitiveness of farms. For many agricultural producers, and especially pig producers, the integration offers a chance to stay in business and achieve a stable and strong market position. This paper explores the principles according to which producer groups operate in the Wielkopolska and Kujawsko-pomorskie region. Pig producers and the efficiency of their businesses were investigated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chałupka P. 1999a: Bariery ograniczające proces integracji producentów rolnych w Polsce. Roczniki AR Poznań, t. CCCVIII, Rolnictwo, nr 58, cz. 2, s. 457-469.
  2. Chałupka P. 1999b: Metodyka tworzenia i funkcjonowania grup producentów trzody chlewnej. Aspekty ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne. AR Poznań, ss.120.
  3. Kisiel R., Knoblauch L. 2004: Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej. AR, Kraków, s. 393-399.
  4. Lizińska W. 2004: Problemy handlu artykułami rolno-spożywczymi w kontekście integracji z Unią Europejską. [w:] Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Agrobiznes (red. S. Urban). Prace Nauk. AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1015, t. 1, s. 516-521.
  5. Okularczyk S. 2003: Obecne relacje pomiędzy cenami żywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda Chlewna, nr 4, s. 8-11.
  6. Szczebiot-Knoblauch L. 2004: Integracja pozioma szansa dla drobnych producentów trzody chlewnej w Unii Europejskiej. [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej. AR Szczecin, Politechnika Koszalińska, s. 215-221.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. nr 88, poz. 983.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu