BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu
Usage of Traditional and Regional Products in the Region's Promotion
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 15-24, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Produkt, Produkty regionalne, Promocja, Region
Product, Regional product, Promotion, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wykorzystania produktów tradycyjnych i regionalnych w marketingu regionalnym, w szczególności w promocji regionu, na przykładzie województwa dolnośląskiego (Dolnego Śląska). Autor przedstawia ich istotę oraz miejsce w promocji regionu. Analiza dotyczy artykułów spożywczych, zarówno produktów o wieloletniej tradycji, jak i całkowicie nowych produktów regionalnych. W końcowej części przedstawiono wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy i rekomendacje, które można wykorzystać w doskonaleniu promocji tego regionu.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the usage of traditional and regional products in the regional marketing, in particular in the region's promotion, on the example of Lower Silesia Voivodeship. The author presents the nature of these products and their role in the region's promotion. The analysis concerns food products - products with a long tradition as well as completely new regional products. In the final section there are conclusions of the analysis and recommendations which can be used to improve the region's promotion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamczuk F., Przestrzenne aspekty współpracy międzyregionalnej w Europie (przykład Dolnego Śląska i Saksonii), [w:] Główne paradygmaty gospodarki przestrzennej, red. K. Miszczak, Z. Przybyła, Biuletyn KPZK PAN, z. 236, Warszawa 2008.
  2. Adamczuk F., Szeląg T., Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2012.
  3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  4. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  5. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  6. Maraszek P., Produkt regionalny i jego wpływ na promocję regionu na przykładzie powiatu jeleniogórskiego, UE we Wrocławiu, WEZiT, Jelenia Góra 2012.
  7. Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, WTN Wrocław 2009.
  8. Raszkowski A., Wybrane aspekty promocji miast i regionów w marketingu terytorialnym, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  9. Winawer Z., Wujec H., Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010.
  10. Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu