BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wykorzystanie środków w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce
The Use of Funds Under National Programmes for the Support of Apiculture in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 77-94, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Produkty pszczele
Bee products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie stopnia i kierunków wykorzystania środków w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce na lata 2007/08- 2009/10 i 2010/11-2012/13. W opracowaniu wykorzystano niepublikowane dane pochodzące z Agencji Rynku Rolnego, a także informację nt. aktualnej sytuacji na rynku pszczelnictwa oraz funkcjonowania sektora pszczelarskiego w Polsce po 2014 roku. Opracowanie powstało w trakcie realizacji projektu nr 3745/B/H03/2011/40 NCN w latach 2010-2014. Analizy dokonano w oparciu o metodę opisową, aczkolwiek materiał reprezentuje także aspekty porównawcze.(abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting the objectives and levels of spending funds under the National Programme for the Support of Apiculture in Poland between 2007/08-2009/10 and 2010/11-2012/13. The author discusses hitherto unpublished figures generated by the Agricultural Market Agency, as well as information concerning the current situation on the apiculture market in Poland and the prospects after 2014. This article is a product of the project No. 3745/B/H03/2011/40 NCN implemented between 2010-2014. The analysis was carried out based on a descriptive method, however, the elements of comparative analysis are also present.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010-2013, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. S. Pieniążka w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach.
  2. Bee health in Europe - Facts and figures 2013, Bridging science and policy, OPERA Research Center, Universita Cattolica del Sacro Cuore.
  3. Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe. European Food Safety Authority, "The EFSA Journal" 2008, 154.
  4. Cichoń J., Wilde J., Competitiveness of the Polish beekeeping industry in the European market, "Pszczelnictwo" Zeszyty Naukowe 40 (2), 1996.
  5. Gerula D., Węgrzynowicz P., Semkiw P., Analiza sektora pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007-2013, Oddział Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, Puławy 2007.
  6. Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu. Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13, Załącznik do Zarządzenia Nr 160/2010/Z Prezesa ARR z dnia 15 października 2010.
  7. Semkiw P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 r., Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy 2012 (maszynopis powielony).
  8. Załącznik do Zarządzenia Nr 160/2010/Z Prezesa ARR z dnia 15 października 2010 r. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich.
  9. Wsparcie rynku produktów pszczelich, Biuletyn Informacyjny, wrzesień 2008, nr 9 (207), ARR, Warszawa.
  10. www.arr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu