BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leoński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
External Barriers to the Development of Entrepreneurship in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 330-340, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Przedsiębiorczość, Bariery rozwojowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca
Entrepreneurship, Development barriers, Small business, Entrepreneur
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ograniczenia zewnętrzne są czynnikami, które mają wpływ na podjęcie decyzji w kwestii założenia i kontynuacji działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców. Dokładna analiza barier rozwoju przedsiębiorczości może pomóc w skutecznym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych na rynku. Mimo działań polskiego rządu zmierzających do redukcji wielu barier, polscy przedsiębiorcy nadal wskazują na wiele problemów, które utrudniają zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

In the process of development, small and medium sized enterprises face a lot of barriers and limits. The article shows the main external barriers to the development of entrepreneurship in Poland for instance: taxes and other payments, competition of other enterprises, the low annual turnover connected with low demand, waiting time for payment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bosma N., Wennekers S., Amorós J.E., GEM 2011 Global Report, 2012, http://www.gemconsortium. org/docs/ (dostęp 03.02.2013).
 2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 3. Białowski P., Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Październik 2012, Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, 2012.
 4. Drucker P.H., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Dobrołowicz W., Przedsiębiorczość w biznesie [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, Warszawa 1995.
 6. Gierszewska W., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 7. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 8. Leoński W., Ekonomiczne i społeczne skutki uchylania się osób fizycznych w Polsce od opodatkowania dochodów, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 9. Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011.
 10. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. PwC and the World Bank Group, 2012, Paying Taxes 2013. The global picture, http://www.pwc.com/ gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2013-full-report.pdf (dostęp 02.02.2013).
 12. Taxation Trends in UE. Main Results, European Comission, Luxembourg 2010.
 13. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2012 roku, Departament Strategii i Analiz. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 14. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU nr 28, poz.153, ze zm.).
 16. Zbierowski P., Więcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu