BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyżwa Edyta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Braziewicz-Kumor Olga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z innymi uczestnikami rynku w zakresie działalności innowacyjnej
Cooperation of Industrial Enterprises with Other market Participants in Terms of Innovative Activity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 341-352, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Przedsiębiorstwo, Innowacyjność, Współpraca
Enterprises, Innovative character, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współpraca podmiotów rynku postrzegana jest jako zjawisko pożądane we współczesnej gospodarce. W artykule przedstawiono aktywność we współpracy w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z innymi uczestnikami rynku w latach 2005-2011. Zaobserwowano, że duże przedsiębiorstwa są najaktywniejsze we współpracy z innymi uczestnikami rynku. Chętnie współdziałają podmioty w regionach podkarpackim i śląskim, a najmniej aktywne są te z lubuskiego i zachodniopomorskiego. Podejmowana przez przedsiębiorstwa współpraca z innymi uczestnikami rynku odbywa się głównie z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami i odbiorcami. Bliskość uczelni, branżowego klastra oraz dostępność źródeł finansowania sprzyja budowaniu sieci powiązań na rzecz innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i regionów(abstrakt oryginalny)

Cooperation of the market is seen as a desirable phenomenon in modern economy. The article shows the activity in cooperation between industrial enterprises and others in the field of innovation in the period of 2005-2011. It has been observed that large companies are the most active in cooperation with other market participants. Regions where the cooperation is the most common are Podkarpackie and Silesian Voivodeships, and the least active are Lubuskie and West Pomeranian. The coopertaion is undertaken mainly between suppliers, other enterprises and consumers. The proximity of universities, industry cluster and the availability of financial sources promotes building of networks for the innovative development of enterprises and regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. http://www.stat.gov.pl/gus.
  2. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007.
  3. Klastry w Polsce. Regionalny System Innowacji, http://www.rsi.org.pl/index.php/pl/Klastry-w-Polsce- 63.html.
  4. Stawiarska E., Tworzenie i rola systemu powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popytu na innowacje, [w:] Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu