BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategia rozwoju Euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego
Strategy for the Development of Pomerania Euroregion and Building of Competitive Border Region
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s, 353-362, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Współpraca, Region, Region przygraniczny, Strategia rozwoju regionalnego
Cooperation, Region, Border areas, Regional development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Integracja Europy nie jest możliwa bez współpracy terytorialnej, w której dużą rolę odgrywają euroregiony. Celem artykułu jest wskazanie planowanych działań i priorytetów strategii rozwoju na lata 2014-2020 w Euroregionie Pomerania, które mają się przyczynić do budowania i wzmacniania jego konkurencyjności. Priorytetowe działania, ujęte w nowej strategii rozwoju dla badanego obszaru, koncentrują się wokół takich obszarów, jak: edukacja, turystyka, usługi publiczne, centra gospodarcze oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.(abstrakt oryginalny)

Processes connected with globalization and regional integration create new challenges for the border regions. This change in the perception of the border regions should indicate that these regions can be competitive. Strategic planning within the regions is the result of competition between regions. The paper presents priorities of strategy for the development of Pomerania Euroregion in the years 2014-2020, which have to contribute to building and strengthening its competitiveness. The priority actions, included in the new strategy focus round such areas as: education, tourism, public services, e economic centres, as well as building of civil society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczuk F., Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN) - jej uwarunkowania i ewaluacja, [w:] Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 2. Bartnik P., Aktualizacja Transgranicznej Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014- -2020, http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59233.asp?soid=B6EF7F47A9A848DC 87F1624057B05C1F (dostęp 18.03.2013).
 3. Borys T., Panasiewicz Z., Panorama Euroregionów, US Jelenia Góra, Jelenia Góra 1997.
 4. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 5. Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 6. Małecka M., Euroregiony na granicach Polski 2003, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 7. Małecka M., Euroregiony na granicach Polski 2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 9. Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
 10. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, Komisja Europejska - SERG, Gronau 2000.
 11. Przygodzki Z., Konkurencyjność regionów, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A., Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007.
 12. Przygodzki Z., Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - w poszukiwaniu zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK nr 218, Warszawa 2005.
 13. Stawasz D., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 14. Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2007-2013, http://www. pomerania.net/download/EHK_POMERANIA_2007-13_Endfassung_PL.pdf (dostęp 18.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu