BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Nowe podejście do regionalnego planowania strategicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego)
New Approach the Regional Strategic Planning (as an Example of Podkarpackie Voivodeship)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 408-419, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Planowanie strategiczne, Polityka spójności
Strategic planning, Cohesion policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na treść artykułu składa się analiza europejskich i krajowych uwarunkowań regionalnego planowania strategicznego w Polsce na lata 2014-2020 oraz prezentacja nowej metodyki planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim na przykładzie wybranych elementów aktualizowanej strategii rozwoju województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present European and domestic conditions of new regional strategic planning in Poland in the period 2014-2020. Using an example of Podkarpackie Voivodeship, the author analyses methodology of creating updated regional development strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aktualizacja strategii rozwoju województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych. Przewodnik, MRR, Warszawa 2011.
  2. Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie rozwoju regionalnego: województw: próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1(5).
  3. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm.
  4. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_ regionalny/Polityka_spojnosci/Polityka_spojnosci_po_2013/Debata/Strony/Fundusze_Europejskie_ na_lata_2014_2020_Propozycje_MRR_110612.aspx.
  5. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Patrzałek L., Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 61.
  7. Regional Development Policy in OECD Countries, OECD, Paris 2010. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (aktualizacja 2013-2020), Rzeszów, luty 2013.
  8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
  9. Żuber P., Teoria i praktyka opracowanie strategii województwa - prace nad strategiami rozwoju województw w świetle ankiety Ministerstwa Gospodarki, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu