BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mongiało Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza współczynników efektywności uczelni publicznych
Analysis of Efficiency Coefficients of Public Universities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 420-430, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Szkolnictwo wyższe, Sektor publiczny
Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Higher education, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań był pomiar związków między współczynnikami efektywności uczelni publicznych a wybranymi cechami badanych uczelni. Zakres czasowy badań obejmował lata 2001-2010. Najwyższą wartość współczynnika korelacji wielorakiej odnotowano dla współczynników efektywności mierzonej modelem 2 SFA STUDENCI OGÓŁEM (SO_ SFA_M2). Najwyższe współczynniki korelacji rangowej odnotowano dla zależności efektywności mierzonej modelem 2 SFA BADANIA_DYDAKTYKA ("BAD_DYD_SFA_M2) a liczbą studentów. Najwyższe współczynniki korelacji krzywoliniowej charakteryzowały zależność między liczbą studentów a współczynnikami efektywności mierzonymi modelem SFA STUDENCI OGÓŁEM ("SO_SFA_M2"). Z analizy modeli regresji parabolicznej i hiperbolicznej wynika, że tylko duże uczelnie dają największe szanse uzyskania najwyższych współczynników efektywności.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to measure the relationship between the efficiency coefficients of public universities subordinate to the supervision of the Ministry of Science and Higher Education and investigated hallmarks of selected universities. The time range of research covered the years 2001-2010. The research in 2001-2002 included 57 universities in 59 university years 2003-2008 and 2009-2010, 58 universities. The universities which investigated the effectiveness ratios were calculated using the method of DEA and SFA method. The highest multiple correlation coefficient was observed for the measured efficiency ratios SFA model 2 TOTAL STUDENTS (SO_SFA_M2). The highest rank correlation coefficient was observed for the measured efficiency depending on the model 2 SFA RESEARCH - TEACHING ("BAD_DYD_SFA_M2") and the number of students. The highest correlation coefficients were characterized by curvilinear relationship between the number of students and the measured efficiency ratios SFA model 2 TOTAL STUDENTS ("SO_SFA_M2"). The analysis of the parabolic and hyperbolic regression models show that big universities are most likely to achieve the highest rates of efficiency.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiency in data envelopment analysis, "Management Science" 1984, 30.
  2. Battese G.E., Coelli T.J., Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, "Journal of Productivity Analysis", 3, 1992.
  3. Battese G.E., Coelli T.J., A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, "Empirical Economics" 1995, 20.
  4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, vol. 2, issue 6.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu