BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Śpiewak-Szyjka Monika (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości a dochody województwa
Voivodeship Real Estate Management vs. Voivodeship Revenue
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 431-441, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Nieruchomości publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Dochody województwa
Public real estate, Real estate economy, Voivodeship revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto tematykę ekonomicznych efektów działań organów samorządu województwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Rozważania teoretyczne koncentrowały się na przedstawieniu istoty gospodarki i gospodarowania nieruchomościami oraz znaczenia nieruchomości publicznych w tworzeniu mienia województwa. W części empirycznej zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami oraz efekt czynności gospodarowania w postaci wpływów do budżetu województwa. Analizę przeprowadzono na przykładzie zasobu nieruchomości województwa zachodniopomorskiego, w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie oraz dane statystyczne GUS. Zakres czasowy badań obejmował lata 2006-2011.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of voivodeship real estate management and its economic effects. The theoretical considerations refer to the essence of real estate economy and management and importance of public real estate in voivodeship property creation. In the empirical part forms and economic effects of real estate management were shown. The analysis was carried on the example of West Pomeranian Voivodeship in the years 2006-2011, using local government and Central Statistical Office data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 2. Horoszko M., Pęchorzewski D. (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Kopyra J. (red.), Prawo nieruchomości, Poltext, Warszawa 2009.
 4. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 5. Nowak M., Gospodarka nieruchomościami - problemy terminologiczne, "Wycena. Wartość - Obrót - Zarządzanie nieruchomościami" 2009, nr 4.
 6. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, J. Bober i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 7. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, PWN, Warszawa 2000.
 8. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001.
 9. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarze, PWN, Warszawa 2002.
 10. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej (DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2010, nr 102, poz. 651 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 13. Źróbek D., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Katowice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu