BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2013
Business situation in banking sector : October - December 2013
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2013, nr 59, 26 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
W III kw. 2013 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym znacząco wzrosła o 14,1 p., osiągając poziom +8,4 punktu. Na wzrost wartości wskaźnika najsilniejszy wpływ miała znacząca poprawa w obszarze oceny dynamiki zysku, a także odbicie w obszarze zatrudnienia. (fragment tekstu)

The index of the business condition in the banking sector significantly increased (by 14,1 pp.) in the 3rd quarter 2013 and amounted to 8,4 pp. Current improvement can be mostly assigned to a substantial increase in the area of profit dynamics assessment concerning the employment level change. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu