BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stolorz Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : kwiecień-czerwiec 2008
Business situation in banking sector : April-June 2008
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2008, nr 37, 32 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
Wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym w I kw. 2008 r. utrzymał swoją wartość z poprzedniej edycji badania, kiedy to istotnie obniżył swoją wartość po dwukrotnym notowaniu maksymalnych odczytów w historii badania koniunktury w sektorze bankowym. (fragment tekstu)

The index of the business condition in the banking sector in Q1 08 remained its value from the last edition of the survey, when it had lost significantly, right after achieving twice its maximum values in the history of the survey of business conditions in the sector. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu