BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stolorz Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : październik - grudzień 2007
Business situation in banking sector : October - December 2007
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2007, nr 35, 33 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
Oceny respondentów dotyczące koniunktury w sektorze bankowym w Polsce uległy w II kwartale 2007 r. nieznacznemu pogorszeniu: wskaźnik koniunktury odnotował nieznaczne obniżenie do poziomu 59,7 pkt. nadal jednak poziom wskaźnika należy do jednego z najlepszych wyników odnotowanych w blisko dziesięcioletniej historii badania. (fragment tekstu)

The perception of the business condition in banking sector in Poland worsened slightly in the 3rd quarter 2007 comparing to 2nd quarter of this year: index of the business condition decreased slightly to 59,7 points, but still remains at a relatively very high level in the time series with respect to almost ten years of observations. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu