BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palonka Joanna
Title
Zarządzanie projektem w budowie systemów e-biznesu
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, 2006, s. 45-62, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Biznes elektroniczny, Systemy komputerowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Project management, e-business, Computer systems, Information and Communication Technology (ICT)
Abstract
Zarządzanie projektami systemów e-biznesu powinno być traktowane jako proces polegający na definiowaniu celów i ich osiąganiu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu, poprzez równoczesną realizację, planowanie prac prowadzących do osiągnięcia tych celów, organizowanie zasobów i kierowanie niezbędnym personelem, kontrolę postępów prac i zakończenie wszystkich prac. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baklarz A.: Definiowanie projektu. Cz. 1: Co to jest projekt i jakie są jego cele. http//finanse.info.pl/artykuły/4900.htm (15.09.2004).
  2. Chmielarz W.: Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
  3. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. LIBER, Warszawa 2001.
  4. Mejssner M.: Sceptycznie o e-commerce. "TELEINFO" 1999, nr 42.
  5. Niedzielska E. (red): Informatyka ekonomiczna. AE, Wrocław 2003.
  6. Pankowska M.: Studium wykonalności przedsięwzięcia informatycznego na przykładzie budowy serwisu internetowego. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
  7. Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2001.
  8. Zimowski M.: Definiowanie projektu. Cz. 2: Organizacja projektu. http//finanse.info.pl/artykuły/4900.htm (15.09.2004).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu