BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słaboń Marcin
Title
Rozwój narzędzi budowy systemów e-biznesu
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, 2006, s. 63-84, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Biznes elektroniczny, Systemy komputerowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Portale internetowe, Elektroniczna Wymiana Danych
e-business, Computer systems, Information and Communication Technology (ICT), Web portals, Electronic Data Interchange (EDI)
Abstract
E-biznes stanowi skomplikowaną formę działalności organizacji i w znacznym stopniu zmienia filozofię funkcjonowania danej jednostki w zakresie dostarczania usług lub produktów, reklamy i marketingu. Wprowadzenie tego typu rozwiązań do przedsiębiorstwa wymaga podjęcia wielu działań i zabiegów (przeprojektowania sposobu działania organizacji - BPR), a także zastosowania określonej infrastruktury technologicznej, nowych narzędzi do budowy i rozwoju aplikacji biznesowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bugajski J.: Sieciowy biznes. "PCKurier" 1998, nr 24.
 2. Buszan R.: Po co firmie Logistycznej System Informacyjny? "Gazeta-IT" 2004, nr 8.
 3. Duan Y.. Mulins R.: Web-support: An Web-support Intelligent Systems in Support of E-Business in SMES. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 1999. Red. J. Gołuchowski, H. Sroka. AE, Katowice 1999.
 4. Francik J., Niedbała A.: Zastosowania technologii internetowych w organizacji dydaktyki na wyższych uczelniach. "Studia Informatica" 2002, nr 2B.
 5. Harmon P.: Component development strategies, http://www.ispi.org/services/Think%20Tank/cds9908.pdf, 1999.
 6. Koziński M.: Co wybrać - PHP czy VBScript? "PCKurier" 2002, nr 2.
 7. Niedbała A.: Wybór systemu baz danych jako element jakości systemu informatycznego zarządzania. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2003. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2003.
 8. Nowak M., Potoczny B., Orłowski J.: Hipertekstem zapisane. "Chip" 2001, nr 1.
 9. Pankowska M.: Handel elektroniczny w polskich firmach informatycznych. [w:] Materiały na VII Krajową Konferencję EDI-EC. Red. M. Niedźwiedziński. Łódź-Dobieszków 1999.
 10. Rzewuski M.: Najlepsze portale. "PCKurier" 2003, nr 12.
 11. Sroka H., Pleban B.: Wybrane problemy budowy systemu e-biznesu. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2002. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 12. http://www.networld.pl/leksykon/nw_terminfo.asp?termin_nazwa=e-biznes.
 13. http://www.ispi.org/services/Think%20Tank/cds9908.pdf.
 14. http://www.pckurier.pl/archiwum/artykuly/salamonczykJan/1998_24_8/index.asp.
 15. http://biz.reporter.pl/txt/index.php?txt=2001/062&typ=marketing&tyt=B2B+ z+lotu+ptaka.
 16. http://www.wswebstyle.com/cms.php/en/netopedia/ebiznes/b2b_businesstobus iness.
 17. http://www.blitz.pl/.
 18. http://www.si.pjwstk.edu.pl/dydaktyka/TPB/TPB05..08.ppt.
 19. http://www.republika.pl/mareczekrz/biznes.htm.
 20. http://www.kariera.wseia.edu.pl/informatyka/rl.htm.
 21. http://www.blitz.p1/show/2,1,79eab67a83c2da6e1a4c1f586306d 15e_kategory.html.
 22. http://www.wszpwn.com.pl/il0/html/html01.htm.
 23. http://pl.wikipedia.org/wiki/Edytor_HTML.
 24. http://www.microsoft.com/poland/net/podstawy/aspnet.mspx.
 25. http://zss-zywiec.strefa.pl/publikacje/aplikacje_%20internetowe.html.
 26. http://www.webdeveloper.pl/portale_korporacyjne_intranetowe.html.
 27. http://www.republika.pl/mareczekrz/pcq_2_B2B_narzedzia.htm.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu