BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królik-Kołtunik Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Protective Put Hedging Strategy on the Warsaw Stock Exchange
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 371-381, rys., tab.
Keyword
Zabezpieczenie portfela akcji, Portfel akcji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Stopa zwrotu akcji
Portfolio hedging, Equity portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, Stock rate of returns
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie istoty strategii zabezpieczającej protective put oraz sposobu jej zastosowania z wykorzystaniem opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present a protective put hedging strategy and its application using options on WIG20 listed on the Warsaw Stock Exchange. The Protective put strategy is a static and short hedge. This strategy is built by purchasing a put option for an underlying security that is already owned by the holder of the option. The negative correlation of this two assets enables hedging against risk. In the analyzed cases the protective put strategy was efficient. It protected the portfolio value during price decline and enabled participation in the price rise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biegański M., A. Janc (red.), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Akademia Ekonomiczna Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Francis J. C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, Wig-Press, Warszawa 2000.
 3. Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego cz. I, II i III, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4, 2000, nr 1, 2000, nr 2.
 4. Jajuga K., T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Kruschwitz L., Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Krzyżykiewicz Z. (red.), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006.
 7. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2001.
 8. Mejszutowicz K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, GPW w Warszawie, Warszawa 2008.
 9. Reilly F. K., K. C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz.1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Wszeborowski T. K., Instrumenty pochodne - istota, geneza, rozwój, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu