BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska Marta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Europejski model monitorowania osób młodych na rynku pracy w dobie przemian społeczno-gospodarczych
European Model of Youth Monitoring within the Labour Market during the Socio-Economic Transformation
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 211-220, rys.
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Bezrobocie, Młodzież, Rynek pracy
Unemployment, Youth, Labour market
Abstract
W opracowaniu scharakteryzowano kohortę osób młodych, zarówno pod kątem definicyjnym, jak i analitycznym. Przedstawiono dotychczasowy postęp kooperacji w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy oraz kierunek dalszych badań w zakresie monitorowania osób młodych w Europie.(fragment tekstu)

The subject of this article is to present importance of the international cooperation in developing European Model of Youth Monitoring by the initiative under the name European Network on Regional Labour Market Monitoring (ENRLM). The article presents institutional and pragmatic grounded reasons for taking up such initiatives. The example of the initiative within ENRLM was availed for institutional basis. However on pragmatic basis the article presents the youth situation within the labour market and the risks resulting from the socio-economic transformations caused by the crisis. The article reveals how important this type of international cooperation is in the implementation of European youth policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Mlonek: Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. KUP, Warszawa 1996, s. 15.
  2. Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation. Eurostat, Luxembourg 2012, s. 16.
  3. Portfele wskaźników międzynarodowych. PARP oraz Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, Kraków 2009, s. 91.
  4. Młodzież sięga po pracę. Sprawy Zatrudnienia i Bezrobocia. ISS, Warszawa 1938.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu