BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce
Self-employment During the Economic Slowdown in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 477-488, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia
Employment, Employment forms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Samozatrudnienie stanowi alternatywną formę zatrudnienia, zaliczaną do tzw. nietypowych form świadczenia pracy. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia lub nie są w stanie pogodzić dostępnych ofert pracy z własnymi aspiracjami zawodowymi. Jest to szczególnie atrakcyjny sposób funkcjonowania i zarobkowania w okresie gorszej koniunktury gospodarczej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania i pojęcia związane z samozatrudnieniem w Polsce, zalety i wady tej formy zatrudnienia, a także jej stan i dynamikę. Przedstawione dane statystyczne pozwoliły na analizę tego zjawiska oraz sprawdzenie, jak kształtowała się liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek w okresie spowolnienia gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Self-employment is an alternative form of employment that belongs to the socalled atypical forms of employment benefits. It is for people who are not able to find employment or are unable to accept available jobs, with their professional aspirations. This is a particularly attractive way of functioning and earning during the economic downturn. The article presents the most important rules and concepts of self-employment in Poland, the advantages and disadvantages of this form of employment, as well as the status and dynamics. The statistical data allowed for the analysis of the phenomenon and checking how developed a number of self-employed during the economic slowdown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna Polski. IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
  2. Bednarski M., Przesłanki rozwoju małych firm, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  3. Duraj T., Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  4. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 16 listopada 2006 r., DzU nr 173, poz. 1808.
  5. Olszewska M., Pracujący na własny rachunek wobec ubezpieczeń społecznych, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  6. Szanciło T., Przedsiębiorca w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3.
  7. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, 13 kwietnia 2007 r., DzU nr 89, poz. 589.
  8. www.biznas-firma.pl/Kryzys a zatrudnienie /samozatrudnienie1.html.
  9. www.biznes-firma.pl/Samozatrudnienie_kontra_prawo_pracy, 17463.html.
  10. www.biznes-firma.pl/Samozatrudnienie,16753.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu