BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kluza Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : Grudzień 2003
Business situation in banking sector : December 2003
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2003, nr 19, 39 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Bankowość, Koniunktura gospodarcza
Banking sector, Banking, Business trends
Abstract
W III kwartale 2003 r. nastąpiła poprawa koniunktury do poziomu +3,00 z -3,5 w II kw. 2003 r. Prognoza na IV kw. 2003 r. przewiduje dalszą poprawę koniunktury do poziomu +6,7. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2003, the business climate in banking sector improved to the level +3,0 from -3,5 in the 2nd quarter of 2003. The forecast for the 4th quarter of 2003 envisages a further improvement of business climate to the level +6,7. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu