BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dędys Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gutkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec 2000
Business situation in banking sector : July 2000
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 6, 46 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
Wyniki ósmej edycji ankiety wskazują, że w II kwartale 2000 r. nastąpiła dalsza poprawa koniunktury w sektorze bankowym, Wskaźnik koniunktury w tym kwartale był równy +11,5. (fragment tekstu)

Findings of the 8th series of the survey show that the business situation in the banking sector further improved in the 2nd quarter 2000. The business indicator for this quarter amounts to +11,5. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu