BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Jacek
Title
Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja
Analysis of Optimal Level of Employment and Capital in Polish Firms Evaluation and Classification
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (8), 2001, nr 906, s. 202-209, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Keyword
Kapitał przedsiębiorstwa, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Produkcja
Business capital, Employment in the enterprise, Production
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarcza kierują się jedną z dwóch zasad racjonalnego gospodarowania: minimalizują koszty przy ustalonym poziomie produkcji lub maksymalizują efekty produkcyjne przy założonym poziomie nakładów czynników produkcji. Celem przeprowadzonego badania jest weryfikacja hipotezy, czy polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się nadwyżkami lub niedoborem siły roboczej lub kapitału w stosunku do skali prowadzonej działalności. A zatem, czy dla uzyskania danego poziomu produkcji przedsiębiorstwa wykorzystują optymalne (wystarczające) zasoby zatrudnienia i kapitału. (fragment tekstu)

In the paper the author tried to find an answer whether Polish enterprises use a rule of rational management in their economic activity. Optimal levels of production factors were calculated by means of production function and total cost function. Above levels means such levels of employment and capital, which guarantee a optimal and actual values' of production factors gives an opportunity to identify branches with surpluses of employment and shortages of capital. There are also available some remarks about effects of substitution of production factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Pod red. K. Jajugi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  2. Klein L.R.: Wstęp do ekonometrii. PWE, Warszawa 1965.
  3. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN, Warszawa 1970.
  4. Sztaudynger J.J.: Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
  5. Welfe W.: Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski. PWE, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu