BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dędys Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gutkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : październik 1999
Business situation in banking sector : October 1999
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1999, nr 3, 39 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
W III kwartale 1999 r. nastąpiła w porównaniu z kwartałem poprzednim poprawa koniunktury w sektorze bankowym. Wskaźnik koniunktury osiągnął wartość +36,4. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter 1999 the business situation in the banking sector improved in the comparison with the previous quarter. The business indicator took the value of +36,4. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu