BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dędys Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kluza Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : Kwiecień 1999
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1999, nr 1, 16 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
W I kwartale 1999 nastąpiło dalsze pogorszenie się wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym do poziomu -3,6. Można oczekiwać, że był to ostatni okres dekoniunktury. W II kwartale 1999 prognozowana jest poprawa koniunktury do poziomu +15,5. Jednak poprawa koniunktury w bankowości będzie następować wolniej niż w pozostałych sektorach gospodarki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu