BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dędys Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gutkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec 1999
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1999, nr 2, 28 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Bankowość, Koniunktura gospodarcza
Banking sector, Banking, Business trends
Abstract
Wyniki badań wskazują, że w II kwartale 1999 r. nastąpiła poprawa koniunktury w sektorze bankowym. Wskaźnik koniunktury wzrósł do poziomu +0,3. W opinii ankietowanych banków był to pierwszy okres poprawy koniunktury po jej gwałtownym pogorszeniu w IV kwartale 1998 r. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu