BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof, Sokołowski Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
IFCS 2000 - Millenium Talk
IFCS 2000 - referat milenijny
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (8), 2001, nr 906, s. 216-223, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Keyword
Klasyfikacja danych, Analiza danych, Nauka
Data classifications, Data analysis, Science
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł przedstawia tzw. referat milenijny zaprezentowany w trakcie konferencji IFCS-2000 w Namur. Jest on podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono największe osiągnięcia polskich uczonych stanowiące wkład do dziedziny klasyfikacji i analizy danych. Druga część zawiera prostą analizę statystyczną zagadnień rozważanych w pracach opublikowanych przez polskich badaczy w zakresie klasyfikacji i analizy danych w ostatnich czterdziestu latach. W ostatniej części przekazano uwagi dotyczące niektórych problemów i obszarów przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)

International Federation of Classification Societies (IFCS) held its biennial conference (called IFCS 2000) in Namur, Belgium. During this conference the representatives of the societies belonging to IFCS were asked to present the so-called millenium talk, in which they were supposed to give their views on the past, present and future of classification and data analysis, possibly stressing the national factor. This paper presents the talk that was given in Namur jointly by two representatives of SKAD. The title of talk is "Classification and data analysis in Poland - past, present and future". (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czekanowski J. (1909): Zur Differentialdiagnose der Neadertalgruppe. Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 40, pp. 44-47.
  2. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S. (1952): Taksonomia wrocławska. In: Przegląd Antropologiczny, Poznań 1952.
  3. Hellwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglądu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, pp. 307-327.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu