BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stolorz Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec - wrzesień 2004
Business situation in banking sector : July - September 2004
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 22, 47 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza, Bankowość
Banking sector, Business trends, Banking
Abstract
Zgodnie z oczekiwaniami wskaźnik koniunktury bankowej znacząco wzrósł w II kw. 2004 r. Przyjął on wartość +35,7 w porównaniu z +27,8 w I kw. 2004 r. Dalsza poprawa koniunktury prognozowana jest na III kw. 2004 r. do poziomu +42,5 - bliskiemu historycznie rekordowej wartości tego wskaźnika. (fragment tekstu)

As expected lately, the business indicator in the banking sector has increased strongly in 2Q 2004. It stands now at +35,7, comparing to 27,8 in 1Q 2004. A further improvement is expected for the 3Q 2004 to a level of 42,5. It is close to the historical maximum of level of the index. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu