BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : styczeń - marzec 2014
Business situation in banking sector : January - March 2014
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 60, 30 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza, Bankowość
Banking sector, Business trends, Banking
Abstract
W IV kw. 2013 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym wzrosła znacząco (o 38,2 pp.) osiągając poziom +46,7 punktu. Jest to najwyższa wartość wskaźnika od II kwartału 2008 r. Warto podkreślić, że w ciągu dwóch kwartałów wskaźnik wzrósł z bardzo niskiego poziomu - jeszcze dwa kwartały temu był na poziomie najniższym od 2003 roku. (abstrakt autora)

In the 4th quarter 2013 the index of the business condition in the banking sector significantly increased (by 38,2 pp.) and amounted to +46,7 pp. Current reading has been at the highest level since 2nd quarter 2008. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu