BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ruch spółdzielczy i działalność Franciszka Stefczyka
Cooperative Movement and Activities of Franciszek Stefczyk
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 710-720, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Spółdzielczość
Cooperative movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ruch spółdzielczy, który rozwijał się na ziemiach polskich jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, zawdzięcza swoją prężność Franciszkowi Stefczykowi. Dzięki jego staraniom i aktywności ruch ten, mimo wielu trudności, zwłaszcza finansowych, rozwijał się również w niepodległej Polsce. Artykuł przedstawia dokonania Stefczyka oraz działalność Spółdzielczego Instytutu Naukowego, który powstał dzięki jego staraniom, przyczyniając się do rozwoju myśli spółdzielczej w okresie międzywojennym.(abstrakt oryginalny)

The cooperative movement, which developed in the Polish lands before the regaining of the independence, owes resilience to Franciszek Stefczyk. Thanks to his efforts and activities this movement in spite of many, especially financial difficulties, developed also in independent Poland. The article presents achievements of Stefczyk and the activities of the Cooperative Research Institute. This institute was founded thanks to his efforts and it contributed to the development of cooperative thoughts during the interwar period.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamski S., Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych, Wydawnictwo Unii Związków Spółdzielczych, Poznań 1930.
 2. Bujak F., Rozwój gospodarczy Polski w krótkim zarysie, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Kraków 1925.
 3. Chmielewski Z., Podręcznik spółdzielczości, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1936.
 4. Informator Spółdzielczy Towarzystwa Kooperatystów, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1932.
 5. Milewski E., Kooperacja i jej znaczenie w Polsce, Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw NKN, Kraków 1915.
 6. Rusiński W., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, część I - do 1918 r., Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1966.
 7. Rusiński W., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, część II - 1918-1939, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1980.
 8. Światło A., Spółdzielczy Instytut Naukowy 1919-1939, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1973.
 9. Weydlich K., Działalność pisarska Franciszka |Stefczyka, Odbitka z Narodowego Przeglądu Spółdzielczego, Warszawa 1934.
 10. Weydlich K., Franciszek Stefczyk. Pionier polskiej spółdzielczości rolniczej, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1936.
 11. Weydlich K., Ruch spółdzielczy w Polsce w latach 1914-1926, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Kraków- Poznań 1927.
 12. Zagóra-Jonszta U. (red.), Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu