BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopa Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Właściwości ryzyka pogodowego
Properties of Weather Risk
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 445-452, rys.
Keyword
Ryzyko pogodowe, Pomiar ryzyka, Instrumenty pochodne
Weather risk, Risk measures, Derivatives
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę i cechy ryzyka pogodowego oraz jego następstwa. Za pomocą instrumentów pochodnych zaprezentowano metody pomiaru ryzyka pogodowego uwzględniając: ryzyko temperatury oraz ryzyko huraganów.

Article focuses on the characteristics distinguishing cleavaging weather risk from other kind of risks. Basic characteristics of weather and methods of measurement were identified weather derivatives were also presented. Finally the elements of weather risk management were discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dischel B., Weather Risk Management At The "Frozen Falls Fuel Company", www.adtrading.com.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu