BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Długookresowa analiza rozwoju sektora pieczarkarskiego w Polsce
Long Term Analysis of the Mushrooms Production Development in Poland
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 127-132, bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Produkcja, Produkty ogrodnicze, Rozwój rolnictwa
Production, Horticultural products, Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Produkcja pieczarek w Polsce odznacza się wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja tych grzybów w ostatnich latach kształtowała się na poziomie przekraczającym 200 tys. ton, a ich udział w ogólnej produkcji grzybów wynosił ponad 90%. Pieczarki stały się strategicznym produktem w polskim eksporcie produktów ogrodniczych. W latach 2009-2010 udział eksportu w krajowej produkcji pieczarek stanowił około 65%. Pomiędzy latami 2002 i 2010 zmniejszyła się o ponad 8% ogólna liczba gospodarstw uprawiających grzyby, ale jednocześnie wyraźnie zwiększył się udział gospodarstw z powierzchnią upraw powyżej 500 m2. Z przeprowadzonych badań wynika, że utrzyma się liniowa tendencja rosnąca zbiorów, cen oraz eksportu pieczarek. (abstrakt oryginalny)

The production of mushrooms in Poland is characterized by high dynamics of development. Intensive development of mushroom cultivation in Poland has caused the production of these products in recent years to exceed 200 thousand tons. Their share in total domestic production of mushrooms has exceeded 90%. In recent years, mushrooms have become a strategic product in Polish exports of horticultural products, as was in the case of apples and onions beforehand. In 2009-2010 the share of exports in domestic production of mushrooms was about 65%. Despite the importance of mushroom production in Poland in national statistics, in recent years, relatively little attention has been paid to this sector, and the partial data available do not reflect the full significance of this production department. The aim of this study was to analyze the changes that have occurred in mushroom production in Poland during the last half century, and on this basis, attempt to determine the vision for the development of this sector in coming years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bibro B. 1987: Changes in the production of mushrooms in Poland after the Second World. Warsaw
 2. Xth International Symposium of Horticultural economics, "Acta Horticulture", nr 223, s. 65-69.
 3. Górczyński J. 2004: Podstawy ekonometrii. Wydawnictwo Wyższej Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew.
 4. Kubiak K. 1999: Rynek grzybów uprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Wyd. COBRO, Warszawa.
 5. Kubiak K., Krajewski A., Stryjewska I., Marynowski R. 2002: Warzywnictwo w Polsce - 1990-2001, Wyd. COBRO, Warszawa.
 6. Majchrowska-Safaryan A. 2011: Podłoże po uprawie pieczarki potencjalnym źródłem zasobności gleby płowej, praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 7. Mazur E. 2004: Analiza ekonomiczna modelowego gospodarstwa pieczarkarskiego, praca magisterska SGGW, Warszawa.
 8. Niżewski P., Dach J., Jędruś A. 2006: Zagospodarowanie zużytego podłoża z pieczarkarni metodą kompostową. "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", nr 51, t. 1, s. 24-27.
 9. Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, praca doktorska SGGW, Warszawa.
 10. Powszechny Spis Rolny 1996 - cele i kierunki produkcji w gospodarstwach rolnych a użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich, 1998, GUS, Warszawa.
 11. Powszechny Spis Rolny 2002. Uprawy ogrodnicze, 2003, GUS, Warszawa.
 12. Powszechny Spis Rolny 2010. Uprawy ogrodnicze, 2012, GUS, Warszawa.
 13. Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB IERiGŻ, Analizy rynkowe za lata 1993-2009, Warszawa.
 14. Sadowska J. 1993: Rozwój produkcji pieczarek w Polsce i wybranych krajach w latach 1950-1991, praca magisterska SGGW, Warszawa.
 15. Skup i ceny produktów rolnych, za lata 2003-2011, Warszawa.
 16. Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Załącznik do D.Urz. Nr 37 z dn. 15.12.2009 r., poz. 87. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu