BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska-Chmielewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza strategiczna działalności Pamapol SA z wykorzystaniem macierzy ADL
Strategic Analysis of the Pamapol SA Enterprise with the Usage of ADL Matrix
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 133-144, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Macierz ADL (Arthur D. Little), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Zarządzanie strategiczne
Arthur D. Little Matrix, Enterprise competitiveness, Business activity, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Company
Pamapol SA
Abstract
W artykule w dwudziestopolowym układzie współrzędnych, utworzonym w dwóch wymiarach: pozycji konkurencyjnej i dojrzałości segmentów rynku, dokonano identyfikacji pozycji strategicznych grup asortymentowych przedsiębiorstwa Pamapol SA oraz dojrzałości segmentów rynku spożywczego, na których oferowane są analizowane produkty. W tym celu przeprowadzono analizę portfelową z wykorzystaniem macierzy ADL, za pomocą której określono zalecane strategiczne kierunki działania oraz trajektorie rozwoju produktów. Wyniki badań pokazały, że dania gotowe (DG) zajmowały silną pozycję w portfelu Pamapolu, a segment dań gotowych znajdował się w fazie wzrostu. W ramach koncepcji trajektorii strategicznej zalecana jest realizacja scenariusza sukcesu, który można osiągnąć przez intensywne inwestycje. W przypadku mrożonych dań gotowych (MDG), zup (Z) oraz pasztetów i konserw (PiK) proponuje się zastosowanie strategii selektywnego inwestowania. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper was to examine the strategic positions of Pamapol's products. Pamapol SA is one of the most famous leading enterprises on the domestic agro-food market. In order to assess the enterprise's activity in two dimensions: market maturity and competitive position, all Pamapol products were categorized into: a) ready-to-eat meals, b) liquid soups, c) frozen ready-to-eat meals, d) pâté, and meat tinned food. The assessment was carried out with the usage of the Arthur D. Little Matrix Analysis. The company was chosen for the study because: a) it operates on the agro-food market, b) it is located in the country of origin, c) it exists on the Warsaw Stock Exchange Market, d) and it preserves the continuity of its database in Monitor Polski B. The analysis proved that among all Pamapol product categories, only ready-to-eat meals gained a strong competitive position and operated in a growing market. Within the natural strategy (meaning growth) an innovative products' solution should be implemented. The results are interesting enough to compare and pursue other portfolio analysis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk M. 2007: Wykorzystanie metod analizy portfelowej w ocenie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy UPC Polska, [w] Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Metody analizy - przykłady, (red.) Jurek-Stepień S., SGH, Warszawa, 133-135.
 2. Dworzecki Z. 1989: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Rodzaje metod portfelowych, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 47.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. 2003: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa, s. 188.
 4. Hill Ch., Jones G. 1992: Strategic Management, Houghton Mifflin Company, Boston, rozdział 2.
 5. Hofer Ch.W., Schendel D. 1978: Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing Co., St. Paul Minn., s. 33-34.
 6. Kosecki A., Kozik R. 1998: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PKE, Warszawa.
 7. Kozik R., Madyda A. 2000: Wykorzystanie metod planowania strategicznego do oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa budowlanego, [w] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko, (red.) Bizon-Górecka Jadwiga, Bydgoszcz, s. 71-75.
 8. Krupski R.1999: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody, AE, Wrocław, s. 159.
 9. Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I. 2002: Planowanie strategiczne, Wybrane metody. Agencja marketingowa, Wyd. APIS, Olsztyn.
 10. Matczewski A. 1991: Zarządzanie produkcją przemysłową, PWE, Warszawa, s. 160-161.
 11. Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J. 1996: Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka, TNOiK Bydgoszcz, zeszyt 9/96, s. 12.
 12. Penc-Pietrzak I. 1998: Zastosowanie koncepcji cyklu życia w optymalizacji portfela firmy, "Marketing i rynek", nr 1, s. 18-19, 97-99.
 13. Penc-Pietrzak I. 2000: Strategie biznesu i marketingu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków, s. 106-108.
 14. Pierścionek Z. 1996: Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, s. 252-261.
 15. Pierścionek Z. 2003: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN Warszawa, s. 101.
 16. Peters T., Austin N. 1985: A passion for excellence. A passion for excellence: the leadership difference, New York: Random House, XXV, s. 437.
 17. Stabryła A., 2000: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa - Kraków, s. 187.
 18. Strategor 2001: Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa, s. 48, 139-142.
 19. info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/producent+da%C5%84, dostęp 1.07.2012.
 20. www.fcmarket.pl/sezam/161823.pdf; dostęp 1.07.2012.
 21. www.lista500.polityka.pl/companies/show/255; dostęp 1.07.2012.
 22. www.MIP22072010.pdf; dostęp 15.10.2012.
 23. www.newconnect.info/spolka/eskimos_spolka_akcyjna-ESK/o_spolce; dostęp 8.11.2012.
 24. www.pamapol.com.pl; dostęp 1.07.2012.
 25. www.portalspozywczy http://przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2010/09/Mro%C5%BCone-dania-gotowe.pdf; dostęp 15.10.2012.
 26. www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/mars-polska-rynek-dan-gotowych-i-sosow-czeka-dynamiczny-rozwoj,70928.html; dostęp 1.07.2012. www.portalspozywczy.pl/mieso/teksty/producenci-dan-gotowych-licza-na-wyzsza-sprzedaz-w-okresie-wakacyjnym,70723.html; dostęp 1.07.2012.
 27. www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/nestle-spodziewamy-sie-wzrostu-kategorii-dan-gotowych-instant,67873.html; dostęp 15.10.2012.
 28. www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2009/bromatologia_3_2009/BR3%20s.%200593-0597.pdf, dostęp 1.07.2012.
 29. www.wiadomosci24.pl/artykul/ekspansja_wielkopolskiej_firmy_profi_45904.html dostęp 1.07.2012.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu