BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anita
Title
Wpływ wprowadzania Six Sigmy na poprawę jakości w przedsiębiorstwie
How Introduction of Six Sigma Can Improve Quality in Financial Services
Source
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Jakość, Przedsiębiorstwo, System zarządzania jakością, Sześć Sigma, Metodologia badań
Quality, Enterprises, Quality management systems, Six Sigma, Research methodology
Note
summ.
Company
Hawlett-Packard
Abstract
Six Sigma jako jeden z systemów zarządzania jakością coraz częściej jest wykorzystywana dla zapewnienia oferowanego standardu usług w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z definicją jakości, systemu zarządzania jakością oraz coraz częściej stosowaną w przedsiębiorstwach metodą Six Sigma. Poza definicyjnym przedstawieniem znaczenia jakości i jej ewolucji na przestrzeni lat, zaprezentowano, jak w rzeczywistości międzynarodowy koncern - firma Hewlett Packard - korzysta z wprowadzonych działań. Powyższe dane obrazują korzyści, jakie osiągnięto we wrocławskim centrum outsourcingowym. Korzyści te są znacznie większe, jeżeli weźmie się pod uwagę wielkość całego koncernu, który stosuje te same kryteria jakościowe. Poza tym firma jako centrum outsourcingowe, które świadczy usługi finansowe również dla klientów zewnętrznych, już od samego początku współpracy z klientem stara się ulepszyć dotychczas stosowane przez niego metody prowadzenia działań finansowych. Efektem jest osiągnięcie większych zysków oraz wzrost zadowolenia klienta z jakości wykonywanych usług. Głębsza analiza sukcesów uzyskanych ze świadczenia usług dla klientów będzie możliwa po wdrożeniu pełnego systemu zarządzania jakością w nowych procesach. (fragment tekstu)

The article How introduction of Six Sigma in the company can improve quality explains what quality is, describes evolution of quality and shows importance of Six Sigma as a method of quality management. Deming's definition of quality says that it is level of homogeinity and reliability of product with the lowest posible costs and maximum match with the market requirements. Quality management has been evolving for many years. The main objective of Six Sigma is to achieve customer satisfaction through continues improvement of quality of offered services. Six Sigma is the goal which a company tries to reach. It's metodology contains five phases: define, measure, analyze, improve and control. Very important is to monitor customer behaviour and check his satisfacion of delivered services. The last part of the article shows facts which can persuade that introduction and correct match of quality management in the company can bring unexpectable effects and also higher profits and other advantages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Eckes G., Six Sigma Execution: How the Worlds Greatest Companies Live and Breathe Six Sigma, McGraw-Hill, 2005.
 2. Ehrlich B.B., Transactional Six Sigma and Lean Servicing, Leveraging Manufacturing Concepts to Achieve World-Class Service, St Lucie Press, 2002.
 3. Howe R.J., Gaeddert D., Howe M.A., Quality on Trial, Bringing Bottom-Line Accountability to the Quality Effort, 2. ed., McGraw-Hill, 1995.
 4. Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R., The Six Sigma Way, How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing their Performance, McGraw-Hill, 2000.
 5. Przekop P., Six Sigma for Business Excellence: A Manager's Guide to Supervising Six Sigma Projects and Teams, McGraw-Hill, 2006.
 6. Smith D., Blakeslee J., Koonce R., Strategic Six Sigma: Best Practices from the Executive Suite, John Wiley & Sons, 2002.
 7. Hapowo - BPO News, December 2006.
 8. http://www.sixsigmaglobal.com/
 9. http://www.sixsigmaonline.org
 10. http://www.skymark.com/resources/leaders/deming.asp
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaizen
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma
Cited by
Show
ISSN
1895-9970
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu