BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyjaszczyk Ewa (Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
Title
Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności
Availability of Plant Protection Products in Poland Versus Integrated Pest Management and Food Safety
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 145-150, bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Ochrona roślin, Rolnictwo
Food security, Plant protection, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W XX wieku wiele środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w naszym kraju należało do grupy preparatów toksycznych. Istniała zatem potrzeba stworzenia odrębnej listy środków mniej szkodliwych i bardziej selektywnych, które uznano za bezpieczne i spełniające kryteria integrowanej ochrony roślin. Wskutek zmian prawnych nastąpiło zwiększenie bezpieczeństwa środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, dlatego tworzenie odrębnej listy preparatów nadających się do stosowania w integrowanej ochronie roślin nie jest już konieczne. Zmiany prawne spowodowały również zmniejszenie liczby dostępnych substancji aktywnych i przyczyniły się do ograniczenia dostępności ochrony chemicznej dla niektórych upraw, co skutkuje stosowaniem środków niezgodnie z przepisami. (abstrakt oryginalny)

For many years a part of plant protection products registered in Poland was non-selective and classified as toxic, therefore a need appeared for a separate list of safer products fulfilling the criteria of integrated pest management. The result of legal changes has been seen in the increase of safety of registered plant protection products, therefore a separate list of plant protection products suitable for integrated pest management is no longer necessary. Legal changes have contributed to a reduction in the number of available active substances and possibilities of chemical protection of some crops, which has resulted in the use of illegal plant protection products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajwa W. I., Kogan M. 2002: Compendium of IPM Definitions (CID) - What is IPM and how is it defined in the Worldwide Literature? IPPC Publication No. 998, Integrated Plant Protection Center (IPPC), Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA.
 2. Łabanowska B. H. 1998: Ochrona w integrowanej produkcji truskawki - wytyczne międzynarodowe, Ogólnopolska konferencja ochrony roślin sadowniczych, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 19-20 lutego 1998, s. 71-76.
 3. Matyjaszczyk E. 2011: Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska, Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Poznań, 130 ss.
 4. Matyjaszczyk E. 2009: Konsekwencje zmian na liście środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce dla wybranych roślin uprawnych, "Postępy w Ochronie Roślin", 49(2), s. 492-499.
 5. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=647&LangId=0, data dostępu 30.07.2012.
 6. Nowacka A., Gnusowski B. 2012: Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w roku 2011 związane z pozostałościami środków ochrony roślin, 52 Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB. Streszczenia. Poznań, s. 103-104.
 7. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Fąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicki B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrk E., Kurdzil A., Rupar J., Rogoziński K., Słowik-Borowiec M., Michel M., Kuźmienko A., Szala J. 2012: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2011, 52 Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin-PIB, Streszczenia, Poznań, s. 105-106.
 8. Pruszyński S., Pruszyński G. 2012: Środek chemiczny w integrowanej ochronie roślin, "Postępy w Ochronie Roślin", 52 (w druku).
 9. Smith R. F., Reynolds H. T. 1966: Principles, definitions and scope of integrated pest control, Proc. FAO Symposium on Integrated Pest Control, 1, 11-17.
 10. Sprzedaż i zapasy środków ochrony roślin - dane od producentów i importerów 2005-2010, http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=907&LangId=0
 11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2009 roku, KRUS Warszawa 2010, 80 ss.
 12. Zalecenia ochrony roślin na lata 1998/99. Część III, Warzywa, sady rośliny ozdobne, 1998, Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 335 ss.
 13. Zalecenia ochrony roślin na lata 2012/2013, 2012. Część III, Warzywa, sady. 2013, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 220 ss.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu