BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmietański Roman (Politechnika Opolska)
Title
Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy
Trade Unions and their Influence on Social and Economic Development
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 231-239
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Związki zawodowe, Rozwój społeczny, Rozwój gospodarczy, Gospodarka publiczna
Trade unions, Social development, Economic development, Public economy
Abstract
Ponad dwadzieścia ostatnich lat szczególnie dla krajów wysoko rozwiniętych było okresem niemalże wymarzonego dobrobytu. Wspomniana sytuacja była także korzystna dla funkcjonowania związków zawodowych, których postulaty odwoływały się do idei udziału pracujących w zysku przedsiębiorców. Wpływając na określenie poziomu wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, zdrowotnych czy emerytalnych, mogły wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie sposobów postępowania związków zawodowych w okresie ostatnich pięciu lat oraz wskazanie znaczenia związków zawodowych w dobie trwającego kryzysu ekonomicznego i ich rzeczywistego udziału w kształtowaniu stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego w wybranych krajach.(fragment tekstu)

The intent of this article is to provide a description and analysis of the policies and initiatives of the various trade unions in selected European countries during the ongoing economic recession which resulting from the financial crisis of 2007 and how these circumstances have affected social and economic development in Europe. The causes as well as the effects of the current crisis are identified and explained. Based on the examples of several European countries, the relationship between the trade unions and government have been described and explained. This paper also outlines the actual impact of trade unions on the acceptance or rejection of the reforms implemented by the government intended to repair and strengthen the economy leading to its subsequent re-development and stimulating future economic growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. I. Dryll: Jak toczy się dialog. "Nowe Życie Gospodarcze" 2009, nr 11-12, s. 5-9, 20.
  2. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorców w warunkach rynku. Red. Z. Dowgiałło. Szczecin 1994, s. 175.
  3. A. Jurkowska-Zeidler: Globalny kryzys finansowy. Geneza, znaczenie, skutki. W: A. Jurkowska- Zeidler, J. Stelina, M. Zieleniecki: Związki zawodowe a kryzys gospodarczy. Gdańsk 2009, s. 11.
  4. M. Stasiński: Hiszpański rząd, związki zawodowe i pracodawcy zawierają pakt przeciw kryzysowi. Strona internetowa spółki Agora SA, wydawcy portalu internetowego Gazeta.pl, www.wyborcza.biz.
  5. M. Tryc-Ostrowska: Strajk paraliżuje Hiszpanię. Strona internetowa spółki Presspublika Sp. z o.o., wydawcy portalu internetowego Rzeczpospolita, www.rp.pl.
  6. B. Magott, C. Jussac: Korespondencja z Paryża. Hollande zaczyna spełniać obietnice. "Tygodnik Solidarność" 2012, nr 24, http://www.tygodniksolidarnosc.com
  7. B. Surdykowska: Słowo wstępne. W: A. Jurkowska-Zeidler, J. Stelina, M. Zieleniecki: Związki zawodowe a kryzys gospodarczy. Gdańsk 2009, s. 8-9.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu