BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Praca w gospodarce postindustrialnej - zatrudnienie w sektorze usług w polsce
Work in Post-Industrial Economy - Employment in Services in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 249-258, rys.,tab.
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Sektor usług, Gospodarka, Zatrudnienie, Praca
Services sector, Economy, Employment, Labour
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zmian postrzegania pracy w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian poziomu zatrudnienia w sektorze usług w Polsce w latach 2004-2011 i porównanie ich dynamiki z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które razem z Polską przystępowały do Unii Europejskiej w 2004 roku.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the changes in the perception of the work during the process of civilization, with particular emphasis on changes in the level of employment in the service sector in Poland during 2004-2011 and compare their dynamics with the countries of Central and Eastern Europe, which together joined the European Union in 2004. Reducing disparities in this area between Poland and other countries of Central and Eastern Europe, but especially the EU-27 require an intensive development of the knowledge economy, using UE funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Szczepański: Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy. W: Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów. Red. B. Biegeleisen-Żelazowski. Warszawa1961, s. 171.
  2. A. Malina: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 17.
  3. . S.M. Szukalski: Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5, s. 48.
  4. A. Skórska: Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Euroejskiej. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 43-48.
  5. A. Karpiński: Przyszłość rynku pracy w Polsce. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2006, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu