BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Celczyńska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ocena wybranych czynników ryzyka w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Evaluation of Selected Risk Factors in Third Party Liability Insurance Agreements for Motor Vehicle Owners
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 7-18, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Ryzyko w ubezpieczeniach, Pomiar ryzyka
Motor insurance, Insurance risk, Risk measures
Abstract
Celem opracowania jest ocena wybranych czynników ryzyka w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotem badań objęto: wiek ubezpieczonego, znak zodiaku ubezpieczonego oraz wiek pojazdu. Ryzyko w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym jest determinowane szeregiem czynników, wynikających zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i z cech psychologicznych ubezpieczonych. Przeprowadzone badanie miało charakter wstępny i może posłużyć do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to provide the evaluation of selected risk factors in third party liability insurance agreements for motor vehicle owners. The study covers: age admitted, the astrological sign of policy-holder and the age of vehicle. Automobile insurance risk is determined by a number of factors arising from both external environment as well as psychological features of policy-holders. The study was preliminary and may constitute the basis for further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, POLTEXT, Warszawa 2010.
  2. Monkiewicz M. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce, ELIPSA, Warszawa 2009.
  3. Ronka-Chmieleowiec W. (red.), Ubezpieczenia - Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
  4. Ronka-Chmielowiec W., Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, [w:] T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej - 4, BRANTA, Bydgoszcz-Poznań 2003.
  5. Vaughan J. E., Fundamentals of riskandinsurance, John Wiley and Sons, 1992.
  6. Wieteska S., Rezerwy techniczno-ekonomiczne a reasekuracja nadwyżki szkodowości, "Prace Naukowe Nr 990 AE we Wrocławiu", Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  7. Analiza ubezpieczeń komunikacyjnych - ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (część I), Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.
  8. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Raport UFG, Warszawa 2010.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
  10. Znaki zodiaku za kółkiem, źródło: http://www.motocraina.pl.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu