BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeziorska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Postrzeganie ryzyka a działania ochronno-prewencyjne podmiotów narażonych na ryzyko
The Connection of the Risk Perception with Protective and Preventive Actions of the Individuals
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 33-39, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Postrzeganie ryzyka, Ryzyko, Ubezpieczenia, Ocena ryzyka
Risk perception, Risk, Insurances, Risk assessment
Abstract
Na podjęcie przez podmiot działania obarczonego ryzykiem wpływ ma sposób postrzegania oraz stosunek do ryzyka decydenta. Podkreślić należy zatem, że właściwa percepcja warunkuje odpowiednie radzenie sobie z ryzykiem. Niewłaściwa ocena może prowadzić do działań nieodpowiednich w stosunku do istniejącego zagrożenia. Sposób w jaki podmioty postrzegają ryzyko i ukierunkowują swoje późniejsze działania ma kluczowe znaczenie dla podmiotów wprowadzających na rynek produkty i usługi. Artykuł prezentuje krótki przegląd badań nad czynnikami kształtującymi sposób postrzegania ryzyka i ich wpływem na podejmowane przez podmioty decyzje. (abstrakt oryginalny)

Taking any risky action is connected with the way risk is perceived by the individuals. The influence has also decision-makers' attitude toward risk. Appropriate perception determines suitable coping with risky situations. Inadequate judgment may cause unsuitable actions in relation to existent danger. The way individuals perceive risk and steer their activities is a key issue for entities bringing new products or services onto the market. This article presents brief survey of researches into factors determining risk perception and affecting decision-makers actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnett J., Breakwell G. M., Risk perception and experience: Hazard personality profiles and individual differences, "Risk Analysis" 2001, vol. 21, no. 1.
 2. Baumann D. D., Sims J. H., Flood insurance: Some determinants of adoption, "Economic Geography" 1978, vol. 54, no. 3.
 3. Halpern-Felsher B. L. et al., The role of behavioral experience in judging risks, "Health Psychology" 2001, vol. 20, no. 2.
 4. Jaracz P., Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka. Fizyka, skutki radiologiczne, społeczeństwo, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 5. Jeziorska M., Ekonomiczne konsekwencje awersji do ryzyka w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych, praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 6. Peters E., Slovic P., The role of affect and worldviews as orienting dispositions in the perception and acceptance of nuclear power, "Journal of Applied Social Psychology" 1996, vol. 26, no. 16.
 7. Podręczny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. Renn O., Rohrmann B., Cross-cultural risk perception: A survey of empirical studies, Springer, New York 2000.
 9. Richardson B., Sorensen J., Soderstorm E. J., Explaining the social and psychological impacts of nuclear power plant accident, "Journal of Applied Social Psychology" 1987, vol. 17, no. 1.
 10. Sikorska N., Idzik M., Głuszyński J., Zadowoleni ubezpieczeni?', "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2006, t. 3, nr 1.
 11. Sjoberg L., Factors in risk perception, "Risk Analysis" 2000, vol. 20, no. 1.
 12. Slovic P. et al., Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk and rationality, "Risk Analysis" 2004, vol. 24, no. 2.
 13. Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Uniwersytet Śląski, Katowice 2004.
 14. Thompson C. P., Mingay D., Estimating the frequency of everyday events, "Applied Cognitive Psychology" 1991, vol. 5, no. 6.
 15. Wiśniewski M., Wstęp do teorii ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 16. Zaleśkiewicz T., Piskorz Z., Borkowska A., Fear or money? Decision on insuring oneself against flood, "Risk, Decisions and Policy" 2002, vol. 7.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu