BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ayupov Aidar A. (Togliatti State University, Russia), Medvedeva Olga E. (Togliatti State University, Russia), Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Application of innovative financial product for increase of efficient realization of leasing operations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 39-49, rys., tab., wykr., bibliogr. poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Leasing, Innowacje, Przewaga konkurencyjna, Finanse
Leasing, Innovations, Competitive advantage, Finance
Abstract
Contemporary organizations seek for new, innovative ways of building up competitive advantage. One of them is financing operations using new forms racing. Such a form is innovative leasing option which leaves the leaser the right to sell the leased equipment to the leasing company, which in turn is obliged to buy it. This way the risk for the company is smaller and the decisions to invest in such a way are taken more easily. The article deepens the topic showing advantages of such solutions to the companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayupov A.A., Innovative Leasing in a Bank / A.A. Ayupov, Kazan, Publishing Center TISBI (Tatar Institute of Business Assistance), 2002.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 3. Bieniek G., Komentarz do prawa cywilnego, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 2001.
 4. Cegłowski B., Nędzi T., Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, wydawnictwo One Press, Gliwice 2005.
 5. Federal Law issued on 09 Jul., 1999, No. 160-FZ "On Foreign Investments in RF'.
 6. Federal Law issued on 29 Oct., 1998, No. 164-FZ "On Financial rent (leasing)" (with changes issued on 29 Jan., 24 Dec. 2002, 23 Dec. 2003, 22 Aug. 2004).
 7. Fedorowicz Z., Finanse, Difin, Warszawa 2003.
 8. Moczydłowska W., Leasing w księgach rachunkowych, "Gazeta Prawna" 2002, Nr 44.
 9. Okręglicka M., Leasing, Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
 10. Poczbut J., Umowa leasingu, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 11. Przewodnik po leasingu, Ed. A. S. Martowski, M. Kośmider, FRRwP, Warszawa 2004.
 12. Rozwałka R., Leasing w praktyce, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6293
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu