BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozkłady liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
Distributions of the Number of Claims in Motor Liability Car Insurance
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 99-113, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Składki ubezpieczeniowe, Pomiar ryzyka, Dystrybucja ubezpieczeń
Motor insurance, Insurance premium, Risk measures, Insurance distribution
Abstract
Ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej jest podstawowym zadaniem każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniach komunikacyjnych OC wyznaczenie składki wymaga znajomości rozkładów liczby i wartości szkód w portfelu. W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane w ubezpieczeniach komunikacyjnych rozkłady modelujące liczbę szkód oraz zwrócono uwagę na metodologiczne problemy dotyczące oceny dopasowania danych empirycznych do rozkładów teoretycznych. (abstrakt oryginalny)

Determining the amount of the insurance premium is the primary task of each insurance company. In motor liability car insurance determining of premiums requires the knowledge of distribution of the number and amount of claims in the portfolio. The paper presents the most commonly used in motor insurance distributions modeling the number of claims and highlights the methodological problems to evaluate the fit of empirical data to theoretical distributions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aitchison J., Ho C. H., The Multivariate Poisson - Lognormal Distribution, "Biometrika" 1989, vol. 76.
 2. Gomez-Deniz E., SarabiaJ. M., Perez J. M., Vazquez F., Using a Bayesian hierarchical model for fitting automobile claim frequency data, "Communications in Statistics: Theory and Methods" 2008, vol. 37.
 3. Griffiths D. A., Maximum Likelihood Estimation for the Beta-Binominal Distribution and Application to the Household Distribution of the Total Number of Cases of Disease, "Bio-metrics" 1973, vol. 29.
 4. Gschlößl S., Czado C, Spatial modelling of claim frequency and claim size in non-life insurance, Scandinavian Actuarial Journal" 2007, vol. 3.
 5. Heilmann W. R., Fundamentals of Risk Theory, Verlag Versiecherungswirtschaft e.V., Karlsruhe 1988.
 6. Ibiwoye A., Adeleke A., Aduloju S. A., Quest for Optimal Bonus-Malus in Automobile Insurance in Developing Economies: An Actuarial Perspective, "International Business Research" 2011, vol. 4, no. 4.
 7. Kordos J., Metody analizy i prognozowania rozkładów plac i dochodów ludności, PWE, Warszawa 1973.
 8. Lemaire J., Automobil Insurance. Actuarial Models, Kluwer, Boston 1985.
 9. Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston 1995.
 10. Mert M., Saykan Y., On a Bonus-Malus System where the Claim Frequency Distribution is Geometric and the Claim Severity Distribution is Pareto, "Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics" 2005, vol. 34.
 11. Otto W., Matematyka w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia majątkowe, WNT, Warszawa 2002.
 12. Panjer H.H., Willmot G. E., Insurance risk models, Society of Actuaries, Schaumburg 1992.
 13. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2012 roku, KNF, Warszawa 2012, www.knf.gov.pl.
 14. Sarabia J. M., Gomez-Deniz E., Distribuciones multivariates Poisson - beta eon aplicaciones a datos de seguros, Investigaciones en Seguros y Gestión de Riesgos, Riesgo 2007.
 15. Sarabia J. M., Gomez-Deniz E., Vazquez-Polo F., On the Use of Conditional Models in Claim Count Distributions: An Application to Bonus-Malus Systems, "ASTIN Bulletin" 2004, vol. 34, no. 1.
 16. Shengwang M., Yuan W., Whitmore G. A.., Accounting for Individual Over-Dispersion in a Bonus-Malus Automobile Insurance System, "ASTIN Bulletin" 1999, vol. 29, no. 2.
 17. Tremblay L., Using the Poisson Inverse Gaussian in bonus-malus systems, "ASTIN Bulletin" 1992, vol. 22, no. 1.
 18. Willmot G. E., The Poisson-inverse Gaussian distributionas an alternative to the negative binominal, Scandinavian Actuarial Journal" 1987.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU 2009, nr 226, poz. 1825.
 20. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 1990, nr 59, poz. 344.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu