BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Flexibility : as feature and ability in the expatriate's qualification profile
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 51-65, rys., tab., wykr., bibliogr. poz. 35
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Elastyczność zatrudnienia, Cudzoziemcy, Ekspat, Zatrudnienie cudzoziemców, Emigracja zarobkowa
Flexible employment, Foreigners, Expatriate, Employment of foreigners, Economic emigration
Abstract
Increased geographical mobility, cultural flexibility, adaptability to different cultural conditions are demanded the most often from expatriates, i.e. the employees sent by corporate headquarters to work in foreign subsidiaries. The goal of this article is to present the flexibility (in terms of skills and personality traits), as a component of the expatriate's qualification profile and to present the forms of foreign assignments which are alternative to traditional expatriation (flexpatriate contracts).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allard L.A., Managing globe-trotting expatriates, "Management Review" 1996, 85(5).
 2. Banai M., Harry W., Boundaryless global careers: the international itinerants, in: International HRM and international assignments, Ed. M. Morley, N. Heraty, D. Collings, Palgrave Mc Millan 2006.
 3. Beaverstock J., Managing across borders:knowledge management and expatriation in professional service legal firms, "Journal of Economic Geography" 2004, No. 4(2).
 4. Black J.S., Gregersen H., The right way to manager expatriates, "Harvard Business Review" (March/April) 1999.
 5. Bonache J., Fernandez Z., Strategic staffing in multinational companies: a resource-based approach, in: Readings and Cases in IHRM, Ed. M. Mendenhall, G. Oddou, Routledge 1999.
 6. Demel B., Mayrhofer W., Frequent business travelers across Europe: career aspirations and implications, "Thunderbird International Business Review" 2010, Vol. 52, No. 4.
 7. Doherty N., Dickmann M., Mills T., Exploring the motives of company-baked and self-initiated expatriates, "The International Journal of HRM" 2011, Vol. 22, No. 3.
 8. Feldman D., Thomas D.C, Career management issues facing expatriates, "Journal of international business studies" 1992, No. 23.
 9. Furnham A., Human mobility in a global era, in: The Psychology of Global Mobility, Ed. S.C.Carr, Springer Science and Business Media, LLC 2010.
 10. Global firms in 2020. The next decade of change for organization and workers, Economist Intelligence Unit Survey, 2010.
 11. Global staffing, Ed. H. Scullion H., D.G. Collins, Routledge, London, NY 2006.
 12. Harris H., Alterative forms of international working, "Worldlink" 2000, Vol. 10, No. 4.
 13. Huang T., Chi S., J. Lawler, The relationship between expatriates' personality traits and their adjustment to international assignments, "International Journal of HRM" 2005, 16(9).
 14. Inkson K., Expatriate assignment versus overseas experience, in: Readings and cases in HRM, Ed. D. Thomas, Sage Publications 2003.
 15. Interim, czyli menedżer do zadań specjalnych, Deloitte&Touche, www.hrk.com.pl accessed 15.02.2006
 16. International Assignments Survey, Global Mobility Metrics, Mercer LLC,2010.
 17. Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, in: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Ed. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 18. Krzykała-Schaefer R., Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2010.
 19. Mahrhofer H., Hartmann L., Herbert A., Career management issues for flexpatriate international staff, "Thunderbird International Business Review" 2004, Vol. 46(6).
 20. Mayrhofer H., Hartmann L., Michelitsch-Riedl G., Kollinger I., Flexpatriate assignments: a neglected issues in global staffing, "International Journal of HRM" 2004, 15(8).
 21. Mayrhofer H., Muller A.,Schmidt A., Implications of flexpatriates' lifestyles on HRM practices, "Management Review" 2010, 21(2).
 22. Phillips N., Managing international teams, Pitman, London 1992.
 23. Przytuła S., Ekspatriant-elastyczny pracownik międzynarodowy, in: Sukces w zarzadzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Vol. 1, Eds. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 24. Przytuła S., Profil kwalifikacyjny menedżera międzynarodowego, in: Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Eds. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 25. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007.
 26. Rostkowski T., Mierniki elastyczności kapitału ludzkiego oraz elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Metoda oceny, in: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Ed. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 27. Selmer J., Lam H., "Third-culture kids". Future business expatriates?, "Personnel Review" 2004, No. 33/4.
 28. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 29. The Forum for Expatriate Managers, Mobility Survey Report, April 2011.
 30. Wederspahn G., Costing failures in expatriate HRM, "People and Strategy" 1992, Vol.15(3).
 31. Welch D., Worm V., International business travelers: a challenge for IHRM, in: Handbook of research in IHRM, Eds., G. Stahl, I. Bjorkman, E. Elgar, 2006.
 32. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność jako kluczowa kompetencja pracownika w organizacjach wiedzy, in: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Ed. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 33. www.gmacglobalrelocation.com
 34. www.atlasworldgroup.com
 35. www.totallyexpat.com
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6294
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu