BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Spożycie krajowych gatunków owoców wobec konkurencji ze strony importu owoców południowych
Domestic Fruits Consumption in View of Competition from South Fruits Import
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 235-239, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Owoce, Konsumpcja, Ceny, Handel zagraniczny
Fruit, Consumption, Prices, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki analiz dotyczących spożycia owoców krajowych i południowych w gospodarstwach domowych w Polsce, a także kształtowania się ich podaży na 1 mieszkańca Polski w latach 1998-2008. Zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie zależności występujących pomiędzy wielkością podaży owoców południowych na rynku krajowym, a wielkością ich spożycia w gospodarstwach domowych w latach 1998-2008. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze domestics and south fruits consumption in polish households within the 1998-2008 years. Moreover the relationship between amount of south fruits supply on domestics market and theirs average consumption in polish households in the years 1998-2008 has been studied by the statistical regression. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk G. 2002: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich j gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLIII, i AR Poznań, s. 34.
  2. Pietrzak K. 2008: Spożycie owoców egzotycznych na przykładzie mieszkańców woj. Mazowieckiego, śląskiego oraz podlaskiego. Praca Magisterska wykonana w Samodzielnej Pracownik Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW, s. 9.
  3. Rynek Owoców i Warzyw. Analizy Rynkowe 1999-2009: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny za lata 1998-2009. GUS, Warszawa.
  5. Zielińska H. Zieliński K. 2002: Spożycie żywności w Polsce. Tendencje i determinanty zmian. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/10_zielinscy.pdfl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu