BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewski Jarosław
Title
Uwarunkowania finansowo-prawne działalności inwestycyjnej towarzystw budownictwa społecznego
Financial and Legal Determinants of the Social Housing Associations
Source
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 118-127, tab.
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo społeczne, Inwestycje, Struktura własnościowa, Regulacje prawne, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
Housing construction, Social construction, Investment, Ownership structure, Legal regulations, Social Housing Associations
Note
summ.
Abstract
Towarzystwa budownictwa społecznego powstały w Polsce jako odpowiedź państwa na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania budowane na wynajem. Pierwotne założenia, określające kluczowe aspekty działalności towarzystw, były dotychczas kilkakrotnie modyfikowane, jednak wciąż przepisy określające sposób funkcjonowania spółek są wewnętrznie sprzeczne i nie spełniają oczekiwań zarówno właścicieli i zarządów spółek, jak również samych najemców mieszkań (np. nieuregulowany, powracający co jakiś czas problem wykupu mieszkań). Po 10 latach funkcjonowania systemu budownictwa czynszowego można odnieść wrażenie, że dalszy rozwój sektora w dotychczasowej formie nie jest możliwe. Uproszczenie procedur kredytowych i zniesienie monopolu Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego to tylko niektóre z długiej listy niezbędnych zmian, jakie muszą nastąpić w najbliższym czasie. W przeciwnym razie, cieszący się uznaniem w Europie, polski program społecznego budownictwa czynszowego zakończy się ostatecznie porażką, pomimo dużego potencjału jego uczestników. (fragment tekstu)

The author presents are main assumptions of the social housing program in Poland. Social Housing Associations (TBS) who are the key participants of the program, have been founded in response to the growing demand for subsidized dwellings in 1990 s. The author outlines essential aspects of their activity, profitability of the business and obstacles they face trying to carry out their projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1895-9970
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu