BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kicińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Uczestnictwo młodych konsumentów w decyzjach zakupowych
Participation of Young Consumers in the Purchase Decisions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 251-255, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Konsument, Zachowania konsumenta, Decyzje konsumenckie, Proces podejmowania decyzji
Consumer, Consumer behaviour, Consumer decision, Decision making process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Młodzi konsumenci stanowią istotną, ale wrażliwą grupę nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Od najmłodszych lat uczestniczą w procesach zakupowych, pełniąc różne role. Im są starsi, tym wywierają większy wpływ na decyzje nabywcze podejmowane przez rodziców. Zachowania dzieci i młodzieży podlegają takim samym prawidłowościom jak osób starszych, jednak noszą też cechy charakterystyczne tylko dla omawianej grupy konsumentów. Ze względu na rosnącą aktywność młodych osób na rynku, można zaobserwować wzrost badań na temat ich uczestnictwa w decyzjach zakupowych. Problematyka ta jest zagadnieniem interesującym dla producentów i handlowców, którzy poznając prawidłowości postępowania młodych decydentów, mogą zdobytą wiedzę wykorzystać do zaspokojenia ich potrzeb. Również ekonomiści twierdzą, że warto inwestować w ten rozwijający się segment rynkowy. (abstrakt oryginalny)

Children and youth are a very important group of buyers which is relevant to the development of the market of consumer goods. From an early age they actively participate in the process of making purchases. Older children have a greater impact in family on the final decision on the selection of products. Young people make purchase for themselves and another members of family. They often take independent decisions, however, they willingly make the purchase with parents or colleagues because of lack of experience. Children and youth are a group of consumers which is very susceptible to suggestions and can be easily mislead. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonides G., Raaij W. 2003: Zachowanie konsumenta. PWN, Warszawa, s. 470.
 2. Dietl J. 1985: Marketing. PWE, Warszawa.
 3. Gajewski S. 1997: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7, 154.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001: Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa. s. 140.
 5. Kaczmarczyk S. 1999: Badania marketingowe: metody i techniki. PWE, Warszawa, s. 215.
 6. Kieżel E. (red.) 2004: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE, Warszawa, s. 46.
 7. KotlerP. 2005: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Copyright.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2009: GUS, Warszawa, s. 115.
 9. Olejniczuk-Merta A. 2001: Rynek młodych konsumentów. Difin, Warszawa, s. 18, 19, 70.
 10. Prymon M. 2001: Współczesne badania marketingowe. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 53.
 11. Sowa I. 2005: Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży (red. E. Kieżel). Katowice, s. 141.
 12. Walesiak M. 1996: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu